عسل طبیعی، عسلی است که توسط زنبورهای عسل بطور طبیعی از شهد گل یا قسمتهای دیگر گیاه در کندو بوجود می آید و بر حسب نوع گیاه رنگ آن از زرد کاهی تا قرمز تیره متغیر می باشد.
      عسل طبیعی با داشتن خاصیت دارویی، بدن انسان را نسبت به بسیاری از بیماریها  ایمن می کند.

      عسل البرز نیز جزء مرغوب ترین عسلهای آذربایجان می باشد که با مدرن ترین دستگاهها بسته بندی می شود.

 

 
 

چک کردن Email

 

آدرس Email :

کلمه عبور :

 

 

 

 

 

 

 

میزبانی و طراحی وب توسط شرکت پشتیبانان شبکه (Netsups)